Planirani projekti

Svaki od projekata duboko je prožet i elementima kulturne baštine na kojoj počiva današnja, često duhom osiromašena, zbilja.

Bašćanska staza Glagoljice
Planirani projekti

Projekt 1

U srcu doline, u mjestu Jurandvor, nastala je Bašćanska ploča, prvi dokument hrvatske državnosti uklesan glagoljicom u kamenu.

Lokacija
Baška
Završetak
2018
Trajanje
4 godine
Društvo Sinjali Baška

Svaki od projekata duboko je prožet elementima kulturne baštine na kojoj počiva današnja, često duhom osiromašena, zbilja.