Mrgari

Brdovit krajolikjugoistočnog Krka dojmljivo je različit od pretežno nizinskog i brežuljkastogostatka otoka.

Mrgari na Staroščini

Dvije krševite vapnenačke visoravni pružaju se kilometrimaiznad plodne bašćanske doline stremeći od prijevoja Treskavac prema moru izkojeg na kraju izranja pusti otok Prvić i planinski masiv Velebita. Surovimkrajolikom na nadmorskoj visini većoj od 300 metara pružaju se i vijugajukamene bordure svih oblika – od pravocrtnih linija do impresivnih kamenihcvjetova – mrgara.

Mrgari su najljepši primjer prastare suhozidne tehnikeslaganja kamena na kamen bez ikakvog vezivnog materijala. Te višeprostorneovčare s tlocrtom u obliku velikih kamenih cvjetova suvereno dominiraju kraškimkrajolikom na visoravnima iznad bašćanske doline. Građeni su za razvrstavanjeovaca različitih vlasnika na zajedničkim pasištima (komunadama).

Za ovu rapsodiju u kamenu zaslužni su pastiri iz Bašćanskedoline, ali ne svi. Gradili su ih samo pastiri iz Baške, Batomlja i Jurandvoradok su oni iz Drage Bašćanske koristili drugi način uzgoja ovaca.

Rijetki su na svijetu, jedinstveni i krhki te zajedno sbrojnim oblicima suhozidne gradnje mrgari tvore specifičan kulturni krajolikbašćanske kotline. Ukupno ih je 15: pet na jugozapadnoj i pet nasjeveroistočnoj visoravni, te pet na otoku Prviću.

Na jugozapadnoj visoravni nalaze se:

Mrgari na Ljubimeru:

 • Bašćanski mrgari
 • kapacitet 1000 ovaca
 • nadmorska visina 210 m
 • na sedlu između Baga i Gabra
Mrgari na Ljubimeru
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:
Mrgari na Ljubimeru:

Mrgari na Kovacinu:

 • Batomaljski mrgari
 • kapacitet 500 ovaca
 • nadmorska visina 285 m
 • na sedlu između Gabra i Vorganja
Mrgari na Kovacinu
Mrgari na Kovacinu
Mrgari na Kovacinu
Mrgari na Kovacinu
Mrgari na Kovacinu
Mrgari na Kovacinu

Mrgari na Vratudih:

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 500 ovaca
 • nadmorska visina 350 m
 • uz stazu Batomalj – Stara Baška
 • služili za potrebe Donjeg drmuna
 • napušteni 1938. g. (Mrgarina Lipici su preuzeli njihovu funkciju nakon što su spojeni Donji i Gornji drmun)
Mrgari na Vratudih
Mrgari na Vratudih
Mrgari na Vratudih
Mrgari na Vratudih
Mrgari na Vratudih

Mrgari na Lipici (kod Lipice):

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 800 ovaca
 • nadmorska visina 405 m (najviši mrgari)
 • Na vrh Koštrilja, u udolini na rubu jugozapadne visoravni na sedluizmeđu Velog Hlama i grebena Orlje
 • napušteni 1958. g.
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici
Mrgari na Lipici

Mrgari na Jakoši:

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 1000 ovaca
 • nadmorska visina 125 m
 • u blizini svetišta Majke Božje Goričke uz put prema Koštrilju
 • sagrađeni 1958. g. da bi zamijenili mrgare na Lipici
Mrgari na Jakoši
Mrgari na Jakoši
Mrgari na Jakoši
Mrgari na Jakoši
Mrgari na Jakoši

Na sjeveroistočnoj visoravninalaze se:

Mrgari na Rebici:

 • Bašćanski mrgari
 • kapacitet 1200 ovaca
 • nadmorska visina 120 m
 • Južno od lokve Nedotiš, blizu ruba potoka (bujičnjaka) Vrženica
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici
Mrgari na Rebici

Mrgari na Starošćini:

 • Bašćanski mrgari
 • kapacitet 700 ovaca
 • nadmorska visina 200 m
 • uz jugozapadni rub potoka (bujičnjaka) Vrženica, oko 300 msjeverno od zaravnjene glavice Ljubinin
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini
Mrgari na Starošćini

Na Starih Mrgari - novi:

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 1200 ovaca
 • nadmorska visina 390 m
 • oko 450 m naistok-sjeveroistok od zatoke naistočnom kraju „nove gromače“
 • sagrađeni oko 1935. g. (kaozamjena za „stare“)
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi
Na Starih Mrgari - novi

Na Starih Mrgari - stari:

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 650 ovaca
 • nadmorska visina 385 m
 • oko 250 m jugozapadno od „novih“
 • napušteni oko 1935. g. (bilisu premaleni pa su ih zamijenili „novi“)
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari
Na Starih Mrgari - stari

Mrgari va Pothlamcu:

 • Jurandvorski mrgari
 • kapacitet 1000 ovaca
 • nadmorska visina 400 m
 • uz južnu od dvije gromače što omeđuju drmun Pothlamac, na trećini uspona između Hlama i Pagarelova
 • služe (ili su služili) zapotrebe drmuna Pothlamac
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Mrgari va Pothlamcu
Društvo Sinjali Baška

Svaki od projekata duboko je prožet elementima kulturne baštine na kojoj počiva današnja, često duhom osiromašena, zbilja.